Brazilian Jiu Jitsu

ITALIA progetto candidatura GRAN SLAM 2017/18 qualifica ABU DHABI WORLD PRO
Programma candidatura JJIF prossimi eventi internazionali
Programma Eventi Nazionali con ACES Europe Città Europee dello Sport
 

Stili Metodi Ju Jitsu

M°Soke Antonio Garcia
Hakko Den Shin Ryu
M° Piero Rovigatti
Stile Goju Ryu

Japan Style - Ryu

KUROISHI RYU
HAKKO DENSHIN RYU
TAKENOUCHI RYU
KUKISHIN RYU
SHINDO YOSHIN RYU JU JUTSU