Federazione Ju Jitsu Italia Ju Jitsu JJIF - Hakko Denshin - Jiu Jitsu (BJJ/Ne Waza)- Fighting - Duo - Contact Ju Jitsu